De praktijk

Home

Vergoeding verzekeraars

Contact

Disclaimer

Tarieven

 

Orthomoleculaire Geneeskunde

Kinesiologie

NAET Allergie Eliminatie

Ayurveda

Stress Release

Disclaimer:

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts en/of specialist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

 

De gegevens op deze site worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gelet op de juistheid en volledigheid van de op deze site verstrekte gegevens en informatie, aanvaarden de auteur en betrokken ontwerpbureaus geen enkele aansprakelijkheid voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen.

 

De Praktijk voor Kinesiologie en Orthomoleculaire Geneeskunde Drs. Diane Dijt is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, als gevolg van het niet of verlaat aankomen, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

 

Alle teksten en illustraties zijn voor zover ons bekend, vrij van rechten. Mocht u toch menen rechten te kunnen ontlenen aan bepaalde teksten en/of illustraties, neemt u dan contact op.

 

ZOED Wilhelminapark   |   Wilhelminapark 28   |   2012 KC Haarlem   |   M 06-51011487   |   info@dianedijt.nl