De praktijk

Home

Vergoeding verzekeraars

Contact

Disclaimer

Tarieven

 

Orthomoleculaire Geneeskunde

Kinesiologie

NAET Allergie Eliminatie

Ayurveda

Stress Release

Wat is dyslexie?

Dyslexie heet ook wel 'woordblindheid', moeite hebben met lezen en spellen. Ook de termen 'dyscalculie', moeite met rekenen en herkennen van cijfers, en 'dyspraxie', een stoornis bij het correct verwerken van informatie door de hersenen, horen in het rijtje thuis. Hierbij gaat men uit van een storing in het cerebellum (de kleine hersenen), het cerebrum (linker en rechter hersenhelft) en het corpus callosum (hersenbalk).

 

Wat is de oorzaak van dyslexie, dyscalculie en dyspraxie?

Aan deze storing kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zowel fysiek als emotioneel, zoals storingen in de ontwikkeling van de reflexen na de geboorte van een kind, storing in de zenuwverbindingen, hoge mate van stress, allergieën, gebrek aan bepaalde vitamines, mineralen of vetzuren, verzwakt immuunsysteem, verkeerde voeding, hormonale verstoringen, toxines. Binnen de Kinesiologie is het behandelen van deze storingen een specialisme.

 

Kan er wat aan gedaan worden?

De behandeling voorziet in het aanleren van bepaalde oefeningen om de coördinatie tussen linker en rechter hersenhelft te verbeteren, het in kaart brengen van de gerelateerde emoties met Kinesiologie en de behandeling daarvan met Emotional Stress Release. Ook wordt het voedingspatroon besproken en wordt getest of er sprake is van allergieën. Er zijn uitstekende Orthomoleculaire middelen die gunstige invloed hebben op dyslexie, zoals essentiële vetzuren en speciale Multi-vitaminepreparaten die gericht zijn op het verbeteren van de cognitieve functies, schoolprestaties en het gedrag. Deze kunnen een onderdeel zijn van het advies en de behandeling.

 

ZOED Wilhelminapark   |   Wilhelminapark 28   |   2012 KC Haarlem   |   M 06-51011487   |   info@dianedijt.nl