De praktijk

Home

Vergoeding verzekeraars

Contact

Disclaimer

Tarieven

 

Orthomoleculaire Geneeskunde

Kinesiologie

NAET Allergie Eliminatie

Ayurveda

Stress Release

Tarieven:

Consult

NAET Allergie Eliminatie

Toeslag behandeling aan huis

Telefonisch advies of per email

 

Betalingsvoorwaarden:

·  Het consult dient direct te worden voldaan, waarna u de factuur mee krijgt ter vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Pinbetaling is mogelijk.

 

·  Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen behoudt de behandelaar het recht de volledige behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

 

€ 66,00 (per 30 minuten)

€ 33,00 per consult

€ 7,50

€ 7,50

Zwangerschapsbegeleiding

Nieuws

Praktijkervaringen

 

Prinses Amaliaplaats 7   |   2012 NN Haarlem   |   M 06-51011487   |   info@dianedijt.nl